Privacyverklaring - Hotel Services

Hotel Services
RAI werkt samen met hotels om aan u de ideale accommodatie te kunnen bieden wanneer u een evenement bezoekt. Als u gebruik maakt van de Hotel Services van RAI verwerken wij uw persoonsgegevens om uw verblijf in het hotel te faciliteren. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat u bij ons reserveert in één van de horecagelegenheden.

Uitvoering en afhandeling van overeenkomsten
RAI verwerkt uw gegevens als u ons – al dan niet via ons boekingssysteem - benadert voor het uitvoeren van hotelboekingen.

Het gaat hier om naw-gegevens, contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres, creditcardgegevens en reserveringsgegevens. RAI verwerkt deze gegevens voor het uitvoeren van de onderliggende overeenkomst, voor communicatie ten behoeve van deze overeenkomst (mbt de reservering) en voor het verbeteren van onze dienstverlening. Daarnaast verwerkt RAI deze persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, voor facturatie- en betalingsdoeleinden, voor het afhandelen van (betalings)geschillen en voor het doen uitvoeren van een accountantscontrole. RAI baseert zich bij deze verwerkingen op de wettelijke basis dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel haar gerechtvaardigd belang om de service te kunnen verlenen en verbeteren.

Marketing en sales
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt gegeven op het moment van uw boeking om u te benaderen voor vergelijkbare diensten. RAI baseert zich op de wettelijke basis dat zij een gerechtvaardigd belang heeft.

(Markt) onderzoek en enquêtes
Soms vragen wij u om deel te nemen aan een evaluatie, enquête of klanttevredenheidsonderzoek. Wij verwerken in dat geval uw (bedrijfs)naam, contactgegevens en uw antwoorden op de enquête of onderzoeksvragen. RAI baseert zich daarbij op zijn legitieme commerciële bedrijfsbelangen om klanten te helpen en de kwaliteit van onze bedrijfsvoering, dienstverlening en aanbiedingen te verbeteren onder meer door onderzoeken uit te voeren. Ook kunnen wij uw antwoorden gebruiken om u te benaderen voor marketing of sales (zie marketing en sales).

Juridische doeleinden
Tot slot moeten we in sommige gevallen uw gegevens gebruiken om juridische geschillen af te handelen en op te lossen, voor reglementair onderzoek en compliance, of om te voldoen aan de wettige verzoeken van de wetshandhavingsinstanties. RAI baseert zich hierbij op de naleving van wettelijke plichten, dan wel gerechtvaardigd belang.

Derden
Voor de Hotel Services maakt RAI gebruik van de diensten van andere partijen, zoals de leverancier van het boekingssysteem. Ook worden persoonsgegevens verstrekt aan de hotels waar de overnachtingen plaatsvinden.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie of de gemeente bijvoorbeeld gegevens bij ons opvragen.

LP-dec2020